DeskZuiver Channelen deel 1


Divider

Zuiver Channelen : Deel 1


Wat is Channelen en hoe waarborg je het zuiver Channelen?
Dit zijn vraagstukken waar elk medium zich mee bezig dient te houden en tevens zijn het zaken die niet te onderschatten zijn.
In feite is Channelen niets anders dan een verbinding leggen vanuit het fysieke vlak met het ongeziene vlak.
Echter, dit is een heel ruim begrip.
Channel is een ander woord voor kanaal en een medium is dan ook een kanaal voor subtiele energieen.
Wellicht is Channelen ook niet de juiste term die we zouden moeten gebruiken.


Door het Channelen wordt een brug geslagen tussen het aardse en hemelse en hier worden kanalen voor gebruikt.
De Lichtwereld zoekt vanuit haar sferen die kanalen waarvan zij voelen dat deze geschikt zijn voor het openbaren van de boodschap.
Natuurlijk zijn zij er van bewust dat een medium, een persoon met een ego is met unieke eigen gedachten.
Vandaar dat het medium altijd voor 100% de verantwoordelijkheid draagt voor de boodschap die ze doorkrijgt.
De Lichtwereld kan hier natuurlijk nooit volledig voor garant staan en dat moeten wij zeer goed tot ons laten doordringen.
Buiten dat, snijdt het mes hier aan twee kanten, zij geven het medium informatie, maar aan de andere kant is het voor het medium zelf ook heel belangrijk om hier weer lessen uit te leren.


Channelen opzicht kan heel zuiver zijn als het medium zich in verbinding stelt met het Allerhoogste en geen eigen belangen heeft bij een boodschap en zich volledig dienstbaar kan maken.
Daar waar het ego gaat opspelen en het medium door belangstelling van buitenaf groeit omdat hij of zij een machtige positie in kan nemen, ja, dan wordt het gevaarlijk!
Op dat moment zal de Lichtwereld altijd terug treden, omdat zij niet in verbinding zullen gaan met iemand die niet zuiver is.
Zij leggen alleen contact met diegenen die zuiver zijn.
Donkere krachten zullen altijd hun toegang zoeken bij diegene die in een lagere trilling zitten.
De Lichtwereld verlaagt hun trilling niet, in die zin dat zij niet bij die personen komen die vanuit hun ego proberen de boodschap te verkondigen.
Veel mediums werken dan ook in verbinding met de astralewereld of tussenwereld.


Overigens is deze Nieuwe Tijd die gaat aanbreken zeer cruciaal en omdat het zo ernstig gesteld is met de aarde, is er vanuit de Hogere Regionen een raad bijeengekomen.
Deze Raad van Licht heeft besloten dat het zeer noodzakelijk is dat vanuit de Lichtwereld alle zuivere mediums van informatie dienen te worden voorzien.
Met de informatie die alleen op aarde aanwezig is zouden we het niet kunnen redden.
Er is een extra dimensie nodig en dit is de dimensie die buiten ons lagere dimensionale bereik ligt.
Daarom is het van groots belang dat zuivere mediums contact blijven zoeken met het Hogere.
De Lichtwereld waarschuwt natuurlijk wel dat wij allen zelf dienen te voelen of het zuiver is of niet.
Er kan een boodschap komen die zuiver lijkt, maar als je voelt dat dit niet zuiver is stop dan gelijk!


Bij het Channelen is een goede bescherming van het medium heel belangrijk.
Ook al ben je nog zon krachtig medium door wie gesproken wordt, het blijft een zeer kwetsbare aangelegenheid.
Er komt wellicht een tijd bij zuivere mediums dat de boodschappen die door gaan komen van zon cruciaal belang zijn, dat er wellicht meer bescherming nodig is.
Channelen is geen lichtzinnige bezigheid!
Overigens, is Channelen geen doel op zichzelf.
Zie het als een hulpmiddel dat zeer nuttig kan zijn.
Net zo goed dat wij computers hebben om teksten te schrijven.
Zie Channelen dan ook als een hulpmiddel om een boodschap te verkondigen.
Maar mooi gereedschap of niet het allerbelangrijkste waar de mens zich mee bezig dient te houden is het werken aan zichzelf!


Books
Naar Deel 2 Next


Divider


bannertje-nl    Gerard Lenting